ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí
Základní škola
a Základní umělecká škola
Dolní Němčí
Mapa webu Youtube
rozšířené vyhledávání

Aktuální informace, ceník, pravidla a provozní doba

Bazén a sauna o prázdninách mimo provoz, v provozu opět od září.

Pravidelná provozní doba:

  • středa 17.00 - 20.00
  • pátek 16.00 - 20.00
  • sobota 16.00 - 20.00
  • V době všech prázdnin a státních svátků, vždy mimo provoz.

Děti do 3 let mají vstup v doprovodu rodičů zdarma.

Samostatné skupiny mají možnost privátního objednání. Bližší informace obdržíte u pana Miroslava Růžičky na telefonním čísle 737 154 116 nebo pana Mgr. Milana Kvasničky na tel. čísle 572 648 719, mobil 606 461 452.

Vstup na jednu hodinu:

  • děti do 15 let - 50,- Kč

(permanentka pro 10 vstupů za 450,- Kč)

  • dospělí - 100,- Kč

(permanentka pro 10 vstupů za 900,- Kč)

Pronájem bazénu pro skupinu 800,- Kč
Pronájem sauny a bazénu pro skupinu 1000,- Kč (možnost smluvních cen)

Co je to sauna?

Cizí, ale uklidňující slovo sauna pochází z finského jazyka. Označuje formu koupele, která je už staletí velmi rozšířena ve Finsku: všude na březích nespočitatelných jezer, řek, na březích zálivu Baltického moře stojí malé domečky (potírny), kterým se říká tímto slovem SAUNA.

Sauna v našem současném pojímání je dřevěná kabina, ve které se vytváří ta neopakovatelná zvláštnost tohoto druhu koupele. Princip spočívá v tom, že na dřevě se člověk nepopálí. Proto je akceptováno jeho použití i při neobyčejně vysokých teplotách 60 až 100 °C, které jsou pro saunu tak typické. Přitom vzduch musí být dostatečně suchý, aby se mohl pot, který se bohatě vytváří na těle při vysoké teplotě, dobře a rychle odpařit. Toto odpaření chladí a tak zabraňuje, aby se pokožka příliš nerozehřála. Když se toto “chlazení” podpoří politím horkých kamenů vodou, vytvoří se dodatečně horké podráždění, tzv. parní ráz.

Na ohřátí těla navazuje jako druhá část saunového procesu regulované vědomé ochlazení. Plíce se nejrychleji ochladí na čerstvém vzduchu. Pokožku ochladí nejlépe studená voda, někdy sníh. Sauna je tedy střídavá koupel: ohřátí v horkém suchém teple saunové kabiny a ochlazení čerstvým venkovním vzduchem a studenou vodou. Osvěžující část ochlazení je za předpokladu postupného otužování těla neméně důležitá jako upokojující a uvolňující teplo.

Existují podobné saunové koupele?

Koupele, které se podobají účinky a charakterem sauně, v podstatě neexistují. Přesto se slovo sauna opětovně zneužívá. Jsou snahy využít dobré jméno sauny na jiné účely, a přitom neposkytnout odpovídající kvalitu. Sauna se zásadně odlišuje od rusko-římské koupele, se kterou se často porovnává a zaměňuje. Ruská koupel je parní lázeň, která je v důsledku vysoké vlhkosti maximálně 45 °C teplá. Římané zase používali teplovzdušné lázně s teplotou

50 – 60 °C. Jako rusko-římská se označuje kombinace tří místností (50 °C, 60 °C a pára) s nádobami s teplou a studenou vodou. Jejich používání se celkově stále snižuje. Odborníci toto vítají, protože podle nich okamžitá postupnost různých teplotních působení zatěžuje organismus neporovnatelně víc jako příjemné saunové teplo.

Označení “biosauna” pro zařízení s 50 °C a vytvořeným magnetickým střídavým polem a zářením je nepřípustné. Potní kabinky pro jednu osobu, která v ní sedí jako v okovech, přičemž hlava trčí, se objevuje staletí. I takové zařízení označit slovem sauna s doplňkem např. domácí je chybou. Vědecká zkoumání dokázala, že takové zařízení nesplňuje podmínky ani účinky sauny.

Jak působí sauna na lidské tělo?

Po dobu saunování působí na tělo střídavě ohřátí a ochlazení. Přitom jde o různé působení, přehled poskytuje následující tabulka:

Nárůst tělesné teploty

(pokožka +10 °C, nitro +1 °C)

Zvýšení látkové výměny v kůži

Vylučování potu

Vylučování nečistot z pokožky

Normalizace krevního tlaku

Zlepšení překrvení pokožky

Uvolnění svalů a psychické uvolnění

Normalizace tělesné teploty

Okysličení krve

Povzbuzení funkce ledvin

Zklidnění srdečního tepu

Posílení okrajových krevních cév

Psychické povzbuzení

Pocit osvěžení

Společné účinky

Vyčištění pokožky a povzbuzení tvorby nových buněk

Otužení organismu, posílení ochrany vůči infekcím

Posílení srdce a úprava krevního tlaku

Povzbuzení hypofýzního a ledvinového systému

Trvalé účinky pravidelného saunování

Odstranění infekcí dýchacích cest

Prevence pro přizpůsobení a úpravu krevního tlaku

Zlepšení prokrvení kůže, sliznic a dýchacích cest a cév krevního oběhu

Ošetření a péče o pokožku

Na silné teplo reaguje lidské tělo roztáhnutím krevních cév v kůži (zčervenání kůže) a vylučováním potu. Tělo tak reaguje proto, aby dosáhlo normální hodnoty teploty vnitřních orgánů 37 °C. Tato námaha je v sauně jen částečně úspěšná. Přestože se z rychle zvlhčeného povrchu těla odpaří každou minutu pobytu v sauně 10g vody, takovéto ochlazení nestačí na dosažení normální teploty na povrchu a uvnitř těla. Teplota kůže, která je za normálních pokojových podmínek jen kolem 30 °C, stoupne o víc jak 10 °C na asi 40 °C. Nitro těla dosáhne teplotu 38 až 38,5 °C. Hodně tepla vnikne i dovnitř těla, a to prostřednictvím tepelného záření ze stěn a kamen, ze vzduchu na povrchu kůže a vdechovaného vzduchu sliznicemi dýchacích cest. Tehdy působí tepelné záření nejvíce, protože se zabrzdí přechod tepla z horkého vzduchu pomocí vzduchovodu. Toto je i příčina, proč se díky suchému vzduchu v sauně nevypaří všechen pot, ale že se na kůži vytvoří z něho kapky.

Krevní cévy se na celé kůži rozšíří a tím se vyprázdní zásoby krve. Obíhané množství krve se zvýší a krev teče rychleji. Tep krve se zvýší asi o 50%. Zvýšený krevní tlak zásobuje potní kapiláry dostatkem materiálu a rozděluje teplo z kůže dovnitř těla. Vzhledem ke krevnímu tlaku způsobí změny krevního oběhu určitou úpravu nejprve na vyšší anebo nižší hodnotu.

Ve fázi ochlazení se mají zvýšené teploty těla snížit opět na původní hodnoty. Přitom se znovu zvyšuje obsah kyslíku v krvi. V důsledku střídání studené koupele na kůži a teplé koupele nohou se urychluje obnovení pružnosti cév v kůži. Když se pociťuje působení tepla fyzicky a psychicky jako uvolnění, pak aplikace ochlazení způsobí pocit osvěžení a vytvoří ve vegetativním nervovém systému a v důležitých nervových orgánech výkonné impulsy, které se mohou označit jako malý stres ve smyslu uklidňujícího stresu.

Všeobecně má saunování velmi prospěšné působení na tělesné orgány, systém krevního oběhu a hospodaření těla s vodou. Zvyšuje se odplavování odpadových látek jako i připravenost organismu bránit se proti infekcím.

Osvědčená pravidla saunování

Jak je to správné?

Na začátku:

Po námaze (plavání) 15 až 20 minut oddechu před saunováním

Po jídle počkat 1 až 2 hodiny, případně sníst trochu chleba nebo sladkost, pečlivé umytí těla

Usušení před vstupem do sauny

V sauně:

Ležet nebo uvolněně sedět (chodidla na úrovni sedění) na druhé nebo třetí lavici po dobu 8 až 12 minut (max. 15 min)

Před opuštěním potírny se posadit jako na stoličce

Po opuštění potírny

Co nejkratší cestou ihned pod sprchu se studenou vodou, omývat se volným proudem - od nejvzdálenějších míst směrem k srdci.

Sednutí : v čase odpočinku (4-5 minut) použít teplou koupel nohou

Opakované sprchování s následnou teplou koupelí nohou

Proč?

tělo musí umět bez omezení reagovat na teplotní rázy,

nesmí být moc cukru v krvi

lepší pocení a hygiena

ohleduplnost k ostatním saunujícím

raději intenzivně, ale kratší dobu, šetří srdce a krevní oběh, tento čas postačí na vyhřátí a bohaté pocení

přizpůsobení těla na kolmé dráždění

plíce potřebují čerstvý vzduch, tělo dostatek kyslíku, pokožka potřebuje ještě teplo na rázy se studenou vodou, posílení špatného proudění krve v srdci, snižuje počet infarktů, znamená silnou reakci cév, krevní tlak průběžně stoupne, reflex v celém těle, překrvení stoupá, teplo proudí zevnitř těla znovu na povrch kůže,

odstraňuje nabrané teplo, snižuje dodatečné pocení, posiluje cévy

CELKEM 2 AŽ 3 SAUNOVÉ CYKLY (ZAHŘÁTÍ A OCHLAZENÍ)

Na konci saunování:
  • Oblečení (nejdříve nohy),
  • případně ještě půl hodiny ležet a odpočívat
  • Vyhýbat se silnému ochlazení
Historie saunování

Pocení a teplo měli odedávna základní kořeny v magii. Primitivní lidé dávali jména svým “Bohům” podle “horka”, “hoření” tajemného ohně. Nejnovější etnografické výzkumy udávají původ sauny několik tisíc let zpět do oblasti, kde žili finští předkové před tím, než se usadili na jejich dnešním území. S sebou si vzali svůj speciální způsob koupání, který je chránil po staletí.

Původní sauna byla jednoduchá díra v zemi, skrýš a jejím základem byla hromada kamení ohřátá na koupání. Voda, vylévaná na horké kamení, vytvářela páru löyly a člověk mohl podporovat proces pocení šlehnutím břízovou větvičkou. Jiné národy měli různé typy potních koupelí, ale všeobecně to byli požitky vyšší vrstvy společnosti. Ve Finsku sauna byla a je pro všechny. Ne symbol stavu, jak je to v některých krajinách. Vskutku, pravidelné saunování je pro Fina tak samozřejmé, jako dýchat vzduch a jíst pšeničný chléb, bez kterého nepřežije.

Sauna byla svědkem všech radostí a starostí původních finských usedlíků. Ve dnech hašení požárů a žní byla sauna v provozu každý večer a její pára zklidňovala svaly ztvrdlé po těžké práci. Ženy v těchto dnech dávali své malé děti do sauny, která byla nejhygieničtějším místem na statku. Nevěsta se musela vysaunovat před tím, než šla k oltáři. Saunovalo se před každým svátečním dnem. Po návratu z honu bylo první věcí navštívit saunu. Sauna byla též místem, kde se sušilo maso, slad, konopí a len. Zkrátka, sauna byla součástí každodenního života Finů, kdežto samotná koupel byla jenom přechod mezi koncem pracovních dní a začátkem dní odpočinku.

Dnes jen málokdo věří na pozemské démony nebo sílu šarmu svatby skřítků v sauně. Dnes už jsou lidé dostatečně odvážní a saunují se ve všech třech směnách. Za starých časů to bylo tak, že první směna byla pro muže, druhá pro ostatní lid a třetí pro skřítky. Při třetí směně nebyla v sauně žádná lidská bytost, jak se říká “ani noha.”

Sauna a chování

I když se sauna od těch časů změnila, to základní zůstalo stejné: posvátnost sauny. Mnoho zákazů a pravidel nařizovalo chování v sauně. Dbalo se na řádné chování. Existuje finské přísloví, že každý se musí chovat v sauně jako v kostele. Křik, vykřikování a nadávky nebyly dovolené. Nebylo dovolené si v sauně “ulevit”. Viník byl exemplárně potrestaný. Přesto všechno se zdá neobyčejné, že některé krajiny považují saunu za morálně podezřelou. Spojení mezi saunou a morálkou pravděpodobně vychází z faktu, že saunující se jsou nazí. Toto Finy překvapuje. Od té doby, co nahé saunování způsobuje problémy v některých krajinách, možná i tam se tento bod trochu rozšířil. Fini nepovažují sauna za nemorální, nikdy se nevyskytlo u Finů použít saunu na sexuální styk. Nakonec, jsou na to přece pohodlnější místa.

Z praktických důvodů se saunuje člověk pokud možno nahý. Sedět s velmi se potit v plavkách anebo v jiném oblečení je dost nepohodlné. V sauně by se mělo relaxovat a přilepené oblečení k pokožce není vůbec pohodlné. Z těchto praktických příčin se ženy ani muži nesaunují společně, pokud nejsou členy jedné rodiny. V mnohých rodinách se saunují odděleně starší chlapci a děvčata. V saunách na letních chatách je saunový pořádek podle pohlaví připravený podle vhodnosti po celý den. V městském domě má každá rodina rezervovaný čas v sauně v průběhu týdne a ve veřejných saunách jsou buď separátní oddělení anebo různé dny v týdnu vyhrazené pro muže a ženy.

Sauny ve Finsku

Finsko s populací kolem 5 miliónů lidí se pyšní asi 1 600 000 saunami. To je nepochybně světový rekord. Existují veřejné sauny, sauny v soukromých domech, na samotách, sauny společně užívané v apartmánových domech, soukromé sauny postavené separátně do každé bytové jednotky, hotelové sauny, sauny na koupalištích a sauny pro pracovníky a zákazníky ve firmách. Do sauny půjdete na palubě lodi a v tábořištích. Nejideálnější sauna je u vod na letní chatě.

Do sauny vem nepřítele

Spisovatel Lin Yutang napsal ve ”Významu žití”, že když má Číňan před sebou náročné jednání, nejdříve nabídne svému protivníkovi chutné jídlo v příjemném prostředí a až potom přejde na obtížnou část jednání. Host je po jídle v příjemném prostředí tak spokojený, že nemá chuť se hádat.

Finští obchodníci a politici berou své protivníky do sauny. Nepřátelství se rozpustí v páře, když březové metličky šlehnou a tvrdohlavé názory začínají akceptovat kompromisy. Postavení a protokol se odkládá v šatně spolu s oblečením a je velmi těžké zachovat důstojnost ve stavu, ve kterém se člověk narodil. Státníci z východu i ze západu, s modrou krví i obyčejní lidé zkusili saunu ve Finsku. Je to část tradiční finské pohostinnosti.

Fyziologie sauny

Finští fyziologové vykonali termofyziologický výzkum v sauně a publikovali svoji práci v zahraničních vědeckých časopisech. Tyto studie významně přispěli k našim poznatkům o funkcích lidského organismu v sauně, ale nemohly nabídnout přesvědčivé tvrzení jejich významu. Přesto poskytují názor na bod, o který je výrazný zájem, tedy je sauna zdravá?

Nejdříve si je třeba uvědomit, že sauna není odtučňovací kúra. Ztráta váhy v sauně souvisí se ztrátou tekutin, ale přirozená žízeň ji téměř obnoví.

Po vstupu do sauny se pokožka rychle zahřeje, cca za 4 minuty na 40o C. Pocit tepla je velmi silný. Teplota vnitřních orgánů se za tu dobu tolik nezvýší. Když sedí člověk v teple, začne účinkovat automatická obrana těla. Začíná se potit a pot, který se vytváří, ochlazuje pokožku. Teplota vnitřních orgánů roste rovnoměrně a činí to po celou dobu, kdy člověk zůstává v sauně. Periferní krev se zahřívá až na teplotu pokožky a odvádí teplo do interních orgánů. Srdce v sauně bije rychleji – je snadné to cítit. Je to pro zvýšenou potřebu krve v pokožce. Srdce pumpuje větší objem krve za minutu. Normální objem je 4 – 6 litrů za minutu. V sauně se zvyšuje na 9 – 10 litrů. Saunové výzkumy na vysokoškolácích ve Švédsku ukázaly, že průtok krve se zvýší víc u žen než u mužů. Zvýšený objem protékající krve srdcem v sauně není nevyhnutelné znamení, že je srdce příliš namáhané. Srdce jednoduše zabezpečuje zvýšenou potřebu pokožky a normálně zdravé srdce se s tím normálně vyrovná. Důležité je si zapamatovat, abychom srdce nezatěžovali jinou zvýšenou potřebou. Například dobré jídlo těsně před saunováním zvyšuje potřebu krve v zažívacích orgánech a tím může být srdce zatížené dvojnásobně v sauně.

Zdravá osoba netrpí v sauně cirkulační námahou. Ale osoba, která v sauně nevydrží, nemusí si myslet, že trpí organickou poruchou srdce. Mnoho, stále ještě neznámých neuvědomělých efektů vysílaných hormony nervové soustavy, mechanismy na ochranu proti přímým účinkům tepla, jsou spojené s působením sauny. Všechno jsou to individuální rozdíly ve schopnosti vydržet teplo. Proto existují náruživí saunoví nadšenci, ani ne tak náruživí saunáři.

Zkušenost ukazuje, že sauna má příznivý účinek na poruchy v subjektivním zdraví. Atlety léčí, zmírňuje jejich bolavé svaly v sauně, mentální tlaky se odbourávají parními rázy (löyly).

Výzkumní pracovníci dlouho řešili otázku, proč sauna dává radost, potěšení. Jaký je požitek tohoto druhu koupele a jak se získává? Mnoho z nich tvrdí, že mají rádi aktivní teplo páry. Ale pro mnoho jiných se musí zdroj radostného pocitu hledat někde jinde. Vypadá to tak, že pocit spokojenosti po saunování je to, co většina lidí očekává. Říká se, že je to způsobené stimulačním efektem sauny na organismus.

Anglický profesor toto uvedl po své první zkušenosti se saunou. “Skvělé”. Cítím se jako bych uběhl 1 míli krajinou a přitom jsem jen seděl.

Dnes má svátek

Dnes je 20.7.2024

Svátek má Ilja

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Den lízátek

Zítra má svátek Vítězslav

Východ a západ slunce

Slunce vychází:5:06

Slunce zapadá:20:45

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie