ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí
Základní škola
a Základní umělecká škola
Dolní Němčí
Mapa webu Youtube
rozšířené vyhledávání

Historie a současnost ZUŠ

Datum zřízení (založení) školy, datum zařazení do sítě: 1. 12. 1996

V roce 1997, kdy začala se svou činností ZUŠ v Dolním Němčí, se řadě talentovaných „dolněmčanských“ dětí otevřela možnost vzdělávat se v uměleckých oborech, a to bez nutnosti dojíždění do okolních měst. Škola tehdy ve školním roce 1997/98 začínala třemi obory – hudebním, výtvarným a tanečním, o rok později k nim přibyl i literárně-dramatický obor. Ke škole patří i odloučená místa poskytovaného vzdělávání, v současnosti se jedná o 4 taková místa: Vlčnov, Strání, Boršice u Blatnice a Šumice.

Vybudovat novou školu není jednoduchá práce – od projektu po úřední povolení, a personální obsazení, zajištění materiálně technického zázemí, vybavení nástroji a výukovými materiály. Všem, kteří se na vzniku a dobrém fungování školy podíleli, patří veliké poděkování. Z historie vzpomeňme jméno zakladatele školy, tehdejšího starostu pana Františka Baroně a bývalého ředitele ZŠ pana Ludvíka Zimčíka a prvního zástupce ředitele ZUŠ pana Zdeňka Teimera, který funkci zástupce ředitele vykonával od počátku činnosti ZUŠ až do roku 2002/03. Dále pak současného ředitele pana Milana Kvasničku a dlouholetou zástupkyni ředitele ZUŠ Janu Čivrnou, která svou funkci zastávala v letech 2004/2010. V letech 2010/2011 se stává zástupkyní pro ZUŠ Klára Kolajová a o rok později, kdy odchází na mateřskou dovolenou, ji střídá Lenka Bednářová do roku 2014. Od roku 2014 doposud je opět ve funkci Klára Kolajová.

Ale nikoli měřitelné výkony či úspěchy jsou cílem základního uměleckého vzdělávání. Jde především o kultivaci člověka, o obohacení jeho vnitřního světa. Jde také o velmi hodnotné aktivní naplnění volného času dítěte.

Místa poskytovaného vzdělávání

 • ZŠ Strání - hudební obor, v minulosti i obor výtvarný a taneční
 • ZŠ Vlčnov - hudební obor, v minulosti i obor literárně-dramatický  
 • ZŠ Boršice u Blatnice - hudební obor                                                      
 • ZŠ Šumice - hudební obor

Na začátku činnosti byly na škole vyučovány v rámci hudebního oboru tyto hudební nástroje: klavír, akordeon, varhany, kytara, klarinet, saxofon, zobcová a příčná flétna, trubka, lesní roh, sólový zpěv a také cimbál. V současné době jsou vyučovány: klavír, elektronické klávesy, varhany, akordeon, housle, kontrabas, kytara, zobcová flétna, trubka, klarinet, saxofon, bicí nástroje a sólový zpěv.

Naše škola organizuje významný dlouhodobý projekt Vánoční výstava ve spolupráci se ZŠ. Mezi významné akce, které se již mnoho let úspěšně opakují, patří Akademie ZUŠ, dále koncerty: Vánoční, Jarní, Výchovný a Absolventský. Škola se rovněž úspěšně zapojuje do soutěží vyhlášených MŠMT a dále je aktivně zapojena do projektu OPEN ZUŠ. Mezi významné partnery, se kterými škola spolupracuje, patří:

 • Obec Dolní Němčí /zřizovatel školy/ 
 • MŠ v Dolním Němčí
 • Dům s pečovatelskou službou v Dolním Němčí
 • ZUŠ ve Zlínském kraji
Absolventi ZUŠ a žáci pokračující na uměleckých školách

Od svého založení až do současnosti se naše ZUŠ podílela na výchově několika výborných hudebníků profesionálních nebo amatérských, pro které se stala hudba neoddělitelnou součástí života. Někteří po ukončení konzervatoře působí dále na VŠMU, jiní vyučují na ZUŠ a jsou rovněž členy amatérských dechových a tanečních souborů a hudebních skupin. Absolventi středních pedagogických škol pracují v mateřských školách nebo studují dále na pedagogických fakultách. Ale ani ti, kteří nejsou členy žádných souborů a své umění využívají jen pro své potěšení a obohacení, nelitují jistě času a námahy, které věnovali hudebnímu vzdělání, neboť studium hudby či jiného umění, nepřímo formuje celou osobnost člověka. Podobně je tomu s uměním výtvarným, ve kterém našli naši žáci zálibu a uplatnění. Uveďme si jména žáků, kteří v hudebním oboru absolvovali celé studium – tedy I. a II. cyklus nebo byli přijati po I. cyklu na konzervatoř či uměleckou školu.

Hudební obor

 • Antonín Daníček,  církevní konzervatoř Olomouc, obor trubka
 • Marie Pochylá-Dufková, konzervatoř Kroměříž, VŠMU Bratislava - obor kytara
 • Michaela Bídová-Pavelková, konzervatoř Kroměříž – obor kytara
 • Lukáš Umlauf, absolvent II. cyklu - hra na klavír (2011)
 • Veronika Tinková, absolventka II. cyklu - hra na klavír (2014)
 • Tereza Krhovská, konzervatoř Kroměříž – obor hra na klavír - studující
 • Dominik Kadlček, absolvent II. cyklu - hra na EKN (2013)
 • Martina Kulíková, SPgŠ Kroměříž (EKN)
 • Lucie Jurásková, SPgŠ Kroměříž (EKN)
 • Lucie Horáčková, SPgŠ Kroměříž (klavír)

Výtvarný obor

 • Petra Dufková, SUPŠ Hodonín - malba
 • Zdeněk Chlup, SUPŠ Hodonín - malba
 • Julie Bahulová, SOŠ Luhačovice obor keramik
 • Petra Hajdůchová, SUPŠ Uherské Hradiště - fotografie
 • Markéta Popelková, SUPŠ Uherské Hradiště - módní návrhářství
 • Radek Dufka, umělecký rytec kovů, Zbrojovka Uherský Brod
 • Ondřej Válek, SOŠ Luhačovice - umělecký kovář
 • Karolína Míšková, SUPŠ Uherské Hradiště - keramika
 • Monika Lidiaková, SUPŠ Uherské Hradiště - módní návrhářství
 • Monika Hrbáková, SOŠ Strážnice - módní návrhářství
 • Valerie Bobčíková, SUPŠ Uherské Hradiště – malba
 • Arnošt Mikulička, Střední škola filmová, multimediální a počít. tech.

Úspěchy hudebního oboru

Během dvaceti let umělecké činnosti se žáci zapojili do celé řady soutěží. Z výrazných úspěchů bych ráda vzpomenula v hudebním oboru:

 • 1999, Oblastní kolo v Brně – čestné uznání Josef Hala - kytara
 • 2000, Lubomír Mareček - 1. místo ve hře na cimbál v okresním a oblastním kole, celostátní kolo v Břeclavi – 2. místo
 • 2001, Trio zobcových fléten - 1. místo v okresním kole, 2. místo v krajském kole ve Vsetíně
 • 2003, Mária Púdelková – 1. místo v okresním kole Uherské Hradiště    
 • 2008, Dorota Kubincová a Denisa Karlíková - 3. místo ve hře na kytaru v okresním kole
 • 2012, Klára Kadlčková - 2. místo ve hře na zobcovou flétnu v okresním kole
 • 2013, Klára Kadlčková - 3. místo v mezinárodní soutěži Novohradská flétna
 • 2014, Anna Tomancová - 1. místo ve hře na kytaru v okresním kole s postupem do krajského kola
 • 2014, Tereza Krhovská - 3. místo ve hře na klavír v okresním kole
 • 2015, Izabela Zemčíková  - 2. místo ve zpěvu v okresním kole
 • 2015, Ondřej Moštěk - 3. místo ve zpěvu v okresním kole
 • 2015, Lucie Mikulková - 3. místo ve hře na zobcovou flétnu v okresním kole
 • 2016, Trio zobcových fléten - 2. místo v okresním kole
 • 2017, Ladislav Hladík - 1. místo ve hře na kytaru v okresním kole s postupem do krajského kola
 • 2017, Veronika Petrana Uhlířová a Simona Juřenová - 3. místo ve hře na klavír v okresním kole

Úspěchy literárně-dramatického oboru

 • 2000, Přehlídka dětských divadelních souborů „Nezdenská skala“
 • 2007, Přehlídka „Nezdenská skala“ – starší žákyně LDO
 • 2009/10, 2011/12, 2012/13 -  účast na krajské přehlídce divadelních skupin Žebřiňák ve Véskách

 

Úspěchy výtvarného oboru

Rok 1999

 • Požární ochrana (Uherské Hradiště)
 • Rostliny pro krásu a užitek (ČSZ Uherské Hradiště)
 • Kniha a já (Znojmo)
 • Kladenská veverka (Mezinárodní soutěž) 1.   místa  -  Zdenka Vymětalová, Tomáš Juřenčák

Rok 2000             

 • „Moj priatel strom“ (Mezinárodní soutěž)

Rok 2002/3

 • Svět v bezpečí (Praha)
 • Týká se také tebe (Uherský Brod)
 • Voda (Praha)
 • Barevný svět (Třinec)
 • Dovolená mých snů (Uherský Brod)

Rok 2007/8         

 • Člověk (Ostrožská Lhota)
 • Rozprávka (Trenčín)
 • Čert (Dolní Němčí)

Rok 2008/9          

 • Namaluj svou babičku/dědečka (Adra)
 • Soutěž Cyrila a Metoděje (arcibiskupství Olomouc)
 • Prostřený stůl (Ostrožská Lhota)
 • Mrazík (Dolní Němčí)
 • Bible v průběhu staletí (Strání)

Rok 2009/10        

 • Hudba (Ostrožská Lhota)
  • 1. místa - Vanessa Smetanová, Valerie Bobčíková, Zuzana Bartková, Štěpánka Černá
 • Tři oříšky pro Popelku (Dolní Němčí)

Rok 2010/11        

 • „Super triko“ na téma „Živel“ (Strání)
 • „Rostliny" (Ostrožská Lhota)
  • 1. místa - Pavel Stojaspal a Valerie Bobčíková
 • Čarodějnice (Dolní Němčí)

Rok 2012/2013   

 • „Móda“ (Ostrožská Lhota)
  • 1. místa – Veronika Martišová,Tereza Kadlčková, Lucie Hiblerová, Veronika Baroňová, ocenění za kreativitu - Arnošt Mikulička
 • Z pohádky do pohádky a Afrika (Dolní Němčí)
  • 1. místa - Marie Stojaspalová, Radka Pospíšková, Natálie Vlková, Eliška Gazdíková, Kristýna Viktorie Holzerová, Veronika Martišová, Pavel Beníček, Arnošt Mikulička,  Anna Tinková

Rok 2013/2014    

 • „Malovaný koníček“ (Kunovice)
  •  1. místo - Veronika Martišová      
 •  „Moje nejoblíbenější zvířátko“ (Unesco Uherské Hradiště)
  • 1. místo - Kateřina Baroňová
 • Vodník a jeho svět a Škola (Ostrožská Lhota)
 • Rostliny (Ostrožská Lhota)
 • Od Adventu po Tři krále (Dolní Němčí)
  • 1. místa -  Matěj Lebloch, Kateřina Baroňová,  Kateřina Krhovská, Pavel Martiš
 •  „ Šťastné stáří očima dětí“ (Praha)
  • fotografie zaslal Arnošt Mikulička

Rok 2014/15     

 • Ledová královna (Dolní Němčí)
 • Cesta kolem světa (Dolní Němčí)
  • 1. místa - Eliška Dohnalová, Eliška Gazdíková, Veronika Martišová
 • „Kniha – můj kamarád“ – (Ostrožská Lhota)
  • 1. místa – Vendula Jančová, Natálie Zajícová, Johana Rusňáková
 • „ Šťastné stáří očima dětí“ (Praha)

Rok 2015/16

 • „Domov“ (Dolní Němčí)
  • 1. místa - Klaudie Uhrová, Kateřina Simandlová, Natálie Zajícová, Veronika Martišová, Valerie Macků, Barbora Zetková, Adéla Grebeníčková
 • „Rozprávky“ (Nitra)
 • „Eko - svět“ (Ostrožská Lhota)
  • 1. místa – Veronika Uhrová, Kateřina Krhovská

Rok 2016/17        

 • Skřítek (Dolní Němčí)
  • 1. místa - Ella Popelková, Kateřina Simandlová, Veronika Martišová, Kateřina Krhovská
 • „Země očima dětí a fantazie“ (Uherský Brod)
 • „Zelený svět – Ze života hmyzu“ (Bánská Bystrica)

Úspěchy tanečního oboru

Během činnosti ZUŠ se žáci tanečního oboru zúčastnili velkého množství tanečních přehlídek a získali ceny za krásné choreografie. Průběžně žáci vystupovali na přehlídkách (Žďár nad Sázavou, Bojkovice, Luhačovice, Otrokovice, Uh. Brod).

1999 - VI. republiková přehlídka pohybových skladeb v Praze

 • 8 žákyň za účasti 30 skupin z celé republiky.
1999/2000 - Okresní soutěž v Uherském Brodě – čestné uznání (uč. Ambrosová, Genrtová)
2001              
 • Přehlídka Uherský Brod
 • Přehlídka pódiového tance Otrokovice   

2002 - Soutěž pódiových skladeb Uherský brod

2003 - Soutěžní přehlídka pohybových skladeb v Uherském Brodě

 • II. kategorie:         Tenisky – 2. místo

                                                Balónkové šílenství – 1. místo

                                                Pokušení z Orientu – 3. místo

 • Krajské kolo ve Zlíně – Balónkové šílenství – 3. místo
2006 - Taneční festival O zlatý klobouček Otrokovice – diplom za choreografii
2007, 2008 - Žďár n. Sázavou – Krajská přehlídka scénického tance – diplomy za choreografii

Vybavení školy

Využívá celkem 9 různě velkých učeben, které jsou akusticky i prostorově vyhovující. Materiální vybavení na pracovišti v Dolním Němčí, je na dobré úrovni a stále se modernizuje. V učebnách výtvarného oboru, které jsou velmi dobře vybaveny, je plně využívána keramická pec.

Do tanečního sálu byla pořízena zrcadla, baletizol, taneční kostýmy a další různé pomůcky (stuhy, míče, kruhy atd.).

Hudební obor postupně obnovuje a rozšiřuje archiv hudebních nástrojů a notového materiálu a učebny jsou doplňovány moderním nábytkem. V minulých letech škola získala grant z  uherskohradišťské Nadace Děti – kultura – sport, díky kterému  byla vybavena učebna hudební nauky sedacím nábytkem. Žáci mají možnost výpůjčky hudebních nástrojů na škole vyučovaných. Významným krokem bylo zakoupení nového bílého pianina značky Petrof do učebny klávesových nástrojů. Nejnovějším počinem bylo zakoupení nového křídla značky Yamaha v ceně 238.000,- do hudebního sálu ZUŠ – mimo našich prostředků za finanční podpory několika významných sponzorů: FORMIKA Dolní Němčí, SANIZO Dolní Němčí, KASKO Slavkov, STAMIT Slavkov a SLOVÁCKÉ STROJÍRNY Uherský brod. Velkou radost máme rovněž z kompletní rekonstrukce sociálního zařízení v prostorách ZUŠ, která proběhla v létě 2017.

Rovněž výuka literárně-dramatického oboru probíhá v prostorné učebně zvané POHODA, která je vybavena novými paravany a dalšími potřebnými pomůckami. 

Další místa poskytovaného vzdělávání působí v pronajatých prostorách základních škol a tudíž vybavení tříd a nástroje jsou majetkem tamních základních škol. Výjimku tvoří notový materiál a některé hudební nástroje, jako flétny, klávesy a metodické pomůcky, které poskytuje naše škola.

Seznam pedagogických pracovníků ZUŠ 1997/2017

V současné době vyučuje na naší ZUŠ 20 pedagogů, ale na začátku činnosti to bylo pouze 7 – Zdeněk Teimer, Milan Formánek, Jiří Jirout, Jiří Málek, Horymír Sušil, Alena Růžičková a Aneta Michalčíková.

Hudební obor: 41

 • Teimer Zdeněk
 • Teimer Marek
 • Jirout Jiří
 • Málek Jiří
 • Formánek Milan
 • Sušil Horymír
 • Kunčarová Jana
 • Králíčková Eva
 • Králíčková Alžběta
 • Špalek Jakub
 • Sláma Leo
 • Kubiš Radek
 • Baná Monika
 • Ondrůšková Veronika
 • Starobová Dana
 • Bajza Jiří
 • Mančíková Daniela
 • Sedláčková Markéta
 • Mareček Václav
 • Kubáníková Anna
 • Pešková Eva
 • Enderesová Naděžda
 • Miklášová Hana
 • Hrobařová Jarmila
 • Kolajová Klára
 • Bednářová Lenka
 • Černíčková Ludmila
 • Daníček Antonín
 • Frýbort Lukáš
 • Štefaník David
 • Dufková Marie
 • Pavelková Michaela
 • Zaorálková Veronika
 • Gajdůšková Aneta
 • Vojtek Radim
 • Hais Radek
 • Žajglová Jana
 • Pak Josef
 • Mančík Rostislav
 • Popelková Gabriela

Taneční obor: 8

 • Michalčíková Aneta
 • Ambrosová Michaela
 • Genrtová Božena
 • Černá Jarmila
 • Stará Zuzana
 • Josková Jana
 • Miklánková Kristýna
 • Tvrdoňová Klára
 • Veprentsova MIlina

Literárně-dramatický obor: 6

 • Pacholová Jana
 • Čivrná Jana
 • Kavková Jitka
 • Staňová Hana
 • Tvrdoňová Klára
 • Cigánková Irena

Výtvarný obor:

 • Růžičková Alena
 • Macíčková Marta  - 2008/09- místo poskytovaného vzdělávání Strání

 

Závěr

Popřejme tedy naší ZUŠ, hodně úspěchů v dalších letech, příjemnou pracovní atmosféru, dobré vedení, kvalitní učitele, dobrou spolupráci se zřizovatelem, s Českou školní inspekcí a především hodně spokojených dětí a rodičů.

Dnes má svátek

Dnes je 29.5.2024

Svátek má Maxmilián

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Mezinárodní den ochránců míru

Zítra má svátek Ferdinand

Státní svátky a významné dny na zítřek:

 • Evropský den sousedů
 • Evropský den melanomu

Východ a západ slunce

Slunce vychází:4:49

Slunce zapadá:20:44

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie