ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí
Základní škola
a Základní umělecká škola
Dolní Němčí
Mapa webu Youtube
rozšířené vyhledávání

Oddělení ŠD

 Kontakt do družiny:  572 648 719,  774711506

Vychovatelky:

- SIMONA SYNČÁKOVÁ- 1. odd. - simona.syncakova@zsdolninemci.cz

-VLADIMÍRA VANDÍRKOVÁ- 2. odd. -  vladimira.vandirkova@zsdolninemci.cz

-MONIKA KROČILOVÁ- 3. odd.- monika.krocilova@zsdolninemci.cz

Přihláška:  Pokud máte zájem, aby Vaše dítě navštěvovalo školní družinu, odevzdejte ji vyplněnou co nejdříve!

Platba:

-  roční školné je 1000 Kč (platí se na  zač. školního roku)

- úplata se provádí převodem z účtu nejpozději do konce října!

- ostatní informace (č. účtu, variabilní symbol) pošleme  na začátku  šk. roku v deníčku ŠD

- tyto peníze jsou použity na nákup nejrůznějších hraček, výtvarných materiálů a pomůcek, se kterými pak děti pracují.

Provozní doba  - ranní družina: 6.30 - 7.30 hod.

                               - odpolední družina: 11.30 – 16.00 hod.

Provoz ranní a odpolední ŠD (15.00 - 16.00 hod.) probíhá v 1., 2. nebo 3. oddělení.

Omluvenky

- uvolnění ze ŠD pouze na písemnou žádost rodičů s datem, hodinou odchodu a podpisem zákonného zástupce dítěte. DO DENÍČKU!

- telefonické omluvení není možné- výjimečně  formou SMS, případně mailem pouze do 10 hod.!

Docházka

- pravidelná  docházka není povinná a je možné ji navštěvovat pouze v určité dny (hodiny), např. čekání na kroužek atd…

 • Prosíme rodiče, aby si nevyzvedávali děti (bez předchozí domluvy) v době konání ZÁJMOVÉ- VÝCHOVNÉ ČINNOSTI- 13.30- 15.00 hod. (výtvarná, pracovní, dramatická, tělesná, hudební výchova, plavání,…). NARUŠUJE TO ORGANIZACI DNE! Nemusíme být přítomni v budově školy (vycházka, bazén, školní dvůr, hřiště,…)

 • Pokud si své dítě vyzvedáváte před příchodem do ŠD, např. u skříněk, nebo v jiných prostorách školy, informujte nás o tom!

POKUD DÍTĚ NAVŠTĚVUJE KROUŽEK V ODPOLEDNÍCH HODINÁCH, NESMÍ SE POHYBOVAT V PROSTORÁCH ŠKOLY (ŠATNY, CHODEB,…). MUSÍ ČEKAT V ŠD, NEBO DOMA!!!

Kde všude informace z družiny dohledáte:

- informační panely ve vestibulu a v okolí školy

- internetové stránky školy

- deníček školní družiny (omluvný list, rozvrh zájmových činností, akce družiny, informace, zprávičky pro rodiče, hodnocení chování dítěte, časový plán ŠD,…)

- Facebook školní družiny (akce, fotografie, informace pro rodiče a děti…)

- roční plán ŠD, řád ŠD

Prosím, dejte svým dětem do školní družiny!

POVINNÉ:

 • ručníček

 • plastový hrníček

 • prostírání

 • 1 balíček kuchyňských ubrousků, nebo papírových utěrek a 1 krabice papírových kapesníků

 • polštářek

VYBÍRÁME:

 200 Kč na činnosti pořádané ŠD (deníček, pitný režim)

DOPORUČUJI: dejte všechny věci do jedné tašky. VŠE PODEPSAT!!!

 • svačinku (ovoce, sušenky ...)

 • zástěrku, nebo staré triko na VV a PČ

 • starší tepláky na školní dvůr, vycházky

Materiální vybavení-

PROSÍM VÁS, nevyhazujte staré, pro Vás přebytečné věci např.: knoflíky, korálky, drátky, dětské knihy, časopisy, hračky, oblečení (čepice, šály, šátky, klobouky,…). Můžete je poskytnout dětem, které je využijí při svých činnostech a hrách. Za jakoukoliv pomoc (finanční či materiální) Vám budeme vděčni!


ŠD zabezpečuje žákům náplň volného času odpoledne před odchodem domů nebo do jiných zájmových aktivit. Probíhá při činnostech spojených s odpočinkem, rekreací, zájmovou činností, zábavou.

            Časové rozvržení a uspořádání činnosti ŠD se řídí požadavky psychohygieny. Usilujeme o to, aby podporovalo zdravý tělesný, duševní a sociální vývoj dítěte.

            Vychovatelky působí na žáky v době zvýšené únavy z vyučování. V této době se projevuje zvýšená potřeba pohybu jako kompenzace dlouhého sezení při vyučování. Těmto požadavkům se snažíme přizpůsobit režim dne v družině.

           Pro každodenní činnost využíváme vlastních prostor školy. Prostor družiny je zařízen jako herna.

V oddělení je část místnosti pokryta kobercem, kterého žáci využívají zejména ke hře se stavebnicemi, při rozhovorech v komunikativním kruhu, při odpočinkových činnostech apod. Pro zájmové a rukodělné činnosti je jiná část místnosti vybavena stoly a židličkami. Na výzdobě všech prostor družiny se podílejí sami žáci.

Pro zájmové činnosti se snažíme využít další vhodné prostory v budovách školy:  tělocvičnu, bazén, odbornou učebnu výpočetní techniky, cvičnou kuchyňku,  gymnastický sál, dílny,  školní dvůr a  hřiště.

Pro herní činnosti si mohou žáci vybírat stavebnice, hračky, stolní hry, knihy, dětské časopisy, drobný cvičební náčiní jako např. skákací míče, švihadla, chůdy, kuželky, stolní tenis apod. Vše je umístěno tak, aby si je žáci mohli brát i ukládat samostatně a vyznali se v jejich uložení. Máme stanovená pravidla pro jejich využívání.

Pro aktivity venku si mohou žáci vybrat sportovní náčiní – různé druhy míčů, švihadla, lana, badminton, hokejky a další. V třídě mají děti k dispozici křídy, pastelky, voskovky, barvy, tužky, nůžky, štětce atd. Podle finančních možností máme k dispozici další výtvarný materiál a pomůcky.

Pro rozvoj čtenářských dovedností a pěstování čtenářských návyků máme dětské knihovničky vybavené dětskými knížkami různého žánru, časopisy, brožury s kvízy, s hádankami. Žáci rádi využívají různé hry k rozvoji slovní zásoby, nácviku abecedy, skládání slov a vět, pexesa s písmeny apod.

Pro poslechové činnosti používáme CD a DVD přehrávač, televizor a video a dataprojektor, kterého využíváme převážně ke sledování didaktického materiálu k projektům.

Žáci mohou pracovat na počítači, mají možnost využít služeb internetu a své práce si také vytisknout. Menší žáci využívají počítač k didaktickým hrám rozvíjející pohotovost, představivost, získávají poznatky o dalším využití počítače např. ke kreslení, psaní, počítání, hledání správného řešení úkolů, k získání informací.

V okolí družiny využíváme krásné přírodní prostředí, které je zdrojem poznání i možností k rekreačním činnostem a vycházkám. K rozvoji pohybových dovedností a schopností využíváme školní hřiště.

ÚKOLEM ŠD JE:

 • nabízet dětem smysluplné využití volného času

 • zajistit bezpečnost dětí

 • se souhlasem rodičů a svolením p. vychovatelky vypracovat domácí úkoly

 • zajistit pravidelnou docházku do kroužků

 • rozvíjet u dětí pohybové schopnosti v oblasti jemné i hrubé motoriky

 • učit děti mezilidské komunikaci, spolupráci a toleranci

 • učit děti každého člověka i sebe navzájem vnímat jako jedinečnou osobnost

 • vést děti k samostatnému rozhodování a tvorbě postojů

 • rozvíjet u dětí slovní zásobu, fantazii a tvořivost

 • cvičit paměť, postřeh a soustředění

 • vytvářet u dětí vztah k místu a prostředí, ve kterém žijí

 • podporovat iniciativu a spolupodílení se na volbě a tvorbě programu

 • utvářet pracovní návyky a vztah k práci

 • vést děti k uvědomování si svých práv, povinností a pocitů

 • posilovat u dětí pocit jistoty a sebedůvěry 

Rozvrhy hodin jednotlivých oddělení ŠD

1. odd.- SMAJLÍČCI

 1. PONDĚLÍ - plavání
 2. ÚTERÝ - výtvarná výchova
 3. STŘEDA - tělesná výchova
 4. ČTVRTEK - pracovní výchova
 5. PÁTEK - hudební, dramatická výchova

2. odd.- KOŤATA

 1. PONDĚLÍ - hudební výchova
 2. ÚTERÝ - výtvarná výchova
 3. STŘEDA - plavání
 4. ČTVRTEK - pracovní výchova
 5. PÁTEK - tělesná výchova

3. odd.- POHÁDKA

 1. PONDĚLÍ - pracovní výchova
 2. ÚTERÝ - výtvarná výchova
 3. STŘEDA - tělesná výchova
 4. ČTVRTEK - plavání
 5. PÁTEK - hudební dramatická výchova

Družina

 

 

Předpověď počasí

dnes, středa 24. 4. 2024
slabý déšť 5 °C 2 °C
čtvrtek 25. 4. slabý déšť 12/2 °C
pátek 26. 4. slabý déšť 14/5 °C
sobota 27. 4. jasno 15/6 °C

Rychlý kontakt

ředitel školy, ZŘŠ, kancelář:

tel. 572 648 719

vedoucí školní jídelny:

tel. 572 648 746

zástupce pro ZUŠ:

tel.  770 120 791

školní družina:

tel. 774 711 506

Dnes má svátek

Dnes je 24.4.2024

Svátek má Jiří

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Světový den laboratorních zvířat
 • Mezinárodní den skautů a skautek

Zítra má svátek Marek

Východ a západ slunce

Slunce vychází:5:38

Slunce zapadá:19:56

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie