ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí
Základní škola
a Základní umělecká škola
Dolní Němčí
Mapa webu Youtube
rozšířené vyhledávání

Školní poradenské pracoviště

 1. Charakteristika

Školní poradenské pracoviště, slouží k poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy. Pracoviště je zřízeno tak, aby umožňovalo důvěrnost jednání a aby byla zaručena ochrana osobních dat klientů. Naším cílem je zkvalitnit klima školy a poskytovat pomoc při zvládání a řešení výchovných, vztahových a výukových potížích.

    Podpora vzniku školních poradenských pracovišť zaznívá z Metodického listu MŠMT k poskytování poradenských služeb na školách a školských zařízeních č.j. 13 4099/98-24. Školní poradenské pracoviště poskytuje odborné služby ve smyslu Vyhlášky č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb., účinné od 1. 9. 2016. 

Kvalifikační standardy jednotlivých poradenských pracovníků školy jsou specifikovány Zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů.

S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Organizační struktura

Vedoucí školního poradenského pracoviště:

Výchovný poradce: Mgr. Jana Stojaspalová

kontakty:

e-mail: jana.stojaspalova@zsdolninemci.cz

tel: 572 648 719, 608 240 798

konzultační hodiny: dle domluvy

Členové školního poradenského pracoviště:

Školní metodik prevence: Mgr. Štěpán Míšek

kontakty:

e-mail: stepan.misek@zsdolninemci.cz

tel: 572 648 719

konzultační hodiny: dle domluvy

 

Speciální pedagog: Mgr. BcA. Irena Cigánková

kontakty:

e-mail: irena.cigankova@zsdolninemci.cz

tel: 572 648 719

konzultační hodiny: dle domluvy

 

3. Hlavní cíle

 • zkvalitnění poradenských služeb ve škole poskytovaných žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům
 • zlepšení sociálního klimatu školy
 • práce se všemi subjekty školy i s dětmi, které nemají problémy, a vytváření široké základny preventivní činnosti
 • vytváření programů prevence sociálně patologických jevů a sledování jejich účinnosti
 • zajištění péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, metodická pomoc a příprava podmínek pro úspěšnou integraci dětí se specifickými vzdělávacími potřebami
 • řešení problémů spojených se školní docházkou – neomluvená a vysoká omluvená absence
 • posílení průběžné a dlouhodobé péče o děti s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování
 • posílení průběžné a dlouhodobé péče o nadané žáky
 • poskytování základních služeb kariérového poradenství
 • prohloubení spolupráce s ostatními poradenskými zařízeními  

4. Pracovní náplně členů poradenského pracoviště

Pracovní náplň výchovného poradce

 1.  Koordinuje
  • pedagogicko-psychologické poradenství ve škole
  • spolupráci členů školního poradenského pracoviště a jeho komunikaci s vedením školy
  • spolupráci členů školního poradenského pracoviště s ostatními pedagogy
  • spolupráci školy s pedagogicko-psychologickými poradnami, speciálně pedagogickými centry, středisky výchovné péče, kurátorem pro mládež a orgány sociálně právní ochrany dětí
  • vytváření individuálních vzdělávacích programů pro integrované žáky
  • péči o všechny žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  • kariérní poradenství a začlenění oblasti „Výchova k volbě povolání“ do vzdělávacího programu školy
  • pomoc učitelům, žákům i jejich zákonným zástupcům při řešení aktuálních problémů
 1.  Samostatně zajišťuje
  • kariérní poradenství ve škole
  • evidenci zpráv z vyšetření z poradenských pracovišť
  • organizaci péče o integrované žáky
  • řešení problémů spojených se školní docházkou
  • specifické oblasti činnosti

Pracovní náplň školního metodika prevence

1.  Koordinuje

 • realizaci Minimálního preventivního programu ve škole, poskytuje odborné vedení a metodickou pomoc všem pedagogickým pracovníkům školy 
 • vzdělávání všech pedagogických pracovníků v oblasti prevence, spolupráci se zařízeními realizujícími vzdělávání v oblasti prevence
 • spolupráci s různými školskými a dalšími krizovými, poradenskými a preventivními zařízeními a s institucemi zajišťujícími sociálně právní ochranu dětí a mládeže, zajišťuje informovanost žáků školy, jejich zákonných zástupců a pracovníků školy o činnosti těchto institucí a organizací
 •  
 • 2.  Samostatně zajišťuje
 • přípravu MPP, podílí se na jeho realizaci, podle aktuálních potřeb a podmínek program inovuje a vyhodnocuje jeho účinnost
 • návrh vhodných odborných a metodických materiálů a pomůcek pro realizaci MPP a navazujících preventivních aktivit školy
 • průběžnou práci s žákovskými kolektivy
 • odbornou a metodickou pomoc ostatním učitelům při zavádění oblastí preventivní výchovy do výuky
 • poskytování odborných informací z oblasti prevence, pravidelně informuje o vhodných aktivitách pořádaných různými odbornými zařízeními
 • sledování rizik vzniku a projevy sociálně patologických jevů ve škole a navrhuje možnosti jejich řešení
 • konzultační a poradenskou činnost žákům i jejich zákonným zástupcům v oblasti sociálně patologických jevů
 • úzkou spolupráci s okresním metodikem preventivních aktivit, popř. s krajským školským koordinátorem prevence; účastní se pravidelných porad organizovaných těmito pracovníky a zajišťuje přenos důležitých informací z jejich obsahu
 • zpracování podkladů pro informaci o Minimálním preventivním programu školy pro okresního metodika prevence
 • specifické oblasti činnosti
 •  
 • Pracovní náplň školního speciálního pedagoga
 • 1.  Koordinuje
 • speciálně-pedagogické poradenství ve škole
 • vytváření individuálních vzdělávacích programů pro integrované žáky s vývojovými poruchami učení na 1. stupni základní školy, účastní se jejich projednávání se zákonnými zástupci
 • vytváření kompenzačních nebo motivačních programů pro žáky s poruchami učení na 2. stupni základní školy, spolupracuje s třídními učiteli a vyučujícími českého jazyka
 •  
 • 2.  Samostatně zajišťuje
 • speciálně-pedagogické diagnostické činnosti
 • speciálně-pedagogické vzdělávací činnosti
 • individuální reedukaci specifických poruch učení u integrovaných žáků v rámci realizace individuálního vzdělávacího programu, úzce spolupracuje se zákonnými zástupci těchto žáků
 • individuální i skupinovou reedukaci specifických poruch učení u ostatních žáků s vývojovými poruchami učení, vede dyslektický kroužek
 • návrhy a realizaci opatření, které směřují ke zkvalitnění vzdělávací práce školy v oblasti speciální pedagogiky
 • poskytování metodické pomoci a odborných informací z oblasti speciální pedagogiky pedagogickým pracovníkům školy, pomáhá při jejich aplikaci
 • na žádost vyučujících náslechy v hodinách, na jejich základě navrhuje další postup v péči o žáky se specifickými poruchami učení a chování
 • poskytování poradenské a konzultační pomoci rodičům žáků a samotným žákům
 • specifické oblasti činnosti

Pracovní náplň školního logopeda

Koordinuje

- psychologické poradenství ve škole

- pomoc učitelům, žákům a rodičům při řešení problémů v oblasti výchovy a vzdělávání

 

Samostatně zajišťuje

- diagnostika výchovných a výukových problémů žáků a konzultace pro rodiče, učitele i žáky:

- spolupráce při zápisu žáků do 1. tříd:

- preventivní činnosti

- osvětová činnost

Pracovní náplň asistenta pedagoga

1. Koordinuje spolupráci s učitelem na přímé výchovné a vzdělávací činnosti (nejen) u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

pomoc učitelům, žákům a rodičům při řešení problémů v oblasti výchovy a vzdělávání

individuální i skupinovou podporu žákům při přípravě na výuku, u žáků se zdravotním postižením rovněž pomoc při sebeobsluze

2. Samostatně zajišťuje poskytování základní nepedagogické podpory přímo v rodině při spolupráci s rodiči, a to při přípravě na vyučování, spočívající v pomoci s organizací času, práce s úpravou pracovního prostředí, motivaci k učení, podpora při přípravě na školní práci (se souhlasem rodičů)

zprostředkovávání komunikace s rodinou a školou spočívající v aktivitách vedoucích k zajištění pravidelné školní docházky žáků, porozumění rodinnému prostředí žáků a zajištění přenosu informací o školní úspěšnosti žáka, případně o potřebě s žákem pracovat

 

 

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
2
28
3
29
2
30
5
31
4
1
1
2
1
3
1
4
3
5
2
6
1
7
2
8 9
10
2
11
3
12
2
13
3
14
4
15 16
17
1
18
2
19
2
20
2
21
2
22
1
23
24
1
25
1
26
1
27 28
1
29 30

Předpověď počasí

dnes, pátek 14. 6. 2024
zataženo 23 °C 10 °C
sobota 15. 6. déšť 23/14 °C
neděle 16. 6. slabý déšť 16/10 °C

Rychlý kontakt

ředitel školy, ZŘŠ, kancelář:

tel. 572 648 719

vedoucí školní jídelny:

tel. 572 648 746

zástupce pro ZUŠ:

tel.  770 120 791

školní družina:

tel. 774 711 506

Školní kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
2
28
3
29
2
30
5
31
4
1
1
2
1
3
1
4
3
5
2
6
1
7
2
8 9
10
2
11
3
12
2
13
3
14
4
15 16
17
1
18
2
19
2
20
2
21
2
22
1
23
24
1
25
1
26
1
27 28
1
29 30

Dnes má svátek

Dnes je 14.6.2024

Svátek má Roland

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Světový den dárců krve

Zítra má svátek Vít

Státní svátky a významné dny na zítřek:

 • Mezinárodní den odpůrců vojenské služby
 • Světový den proti násilí na seniorech

Východ a západ slunce

Slunce vychází:4:42

Slunce zapadá:20:57

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie