ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí
Základní škola
a Základní umělecká škola
Dolní Němčí
Mapa webu Youtube
rozšířené vyhledávání

Zápis do školy 2024

zápis

ELEKTRONICKÝ FORMULÁŘ PRO REZERVACI TERMÍNU ZÁPISU

 

Vážení rodiče,

zápis dítěte do 1. třídy je významným okamžikem v životě každého předškoláčka.

Abychom Vašemu dítěti i Vám přípravu na tento den co nejvíce usnadnili, nabízíme Vám rady, informace a naše desatero pro budoucí prvňáčky, které Vaše děti jistě lehce zvládnou a škola se tak pro ně stane hrou.

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2024/2025 proběhne dne 10. dubna 2024 v budově ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí v době od 14.00 do 17.00 hodin.

Zapisují se děti narozené v období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a děti s odkladem školní docházky z loňského školního roku.

K zápisu si s sebou přineste rodný list dítěte, občanský průkaz, zápisní lístek, žádost o přijetí a dotazník školní zralosti vyplníte přímo u zápisu, v případě odkladu školní docházky žádost o odklad, doporučení z PPP a od lékaře nebo klinického psychologa, u rozvedených doklad o svěření dítěte do péče.

Co by mělo znát a umět Vaše dítě, než půjde do školy, co je třeba procvičovat:

1. Psychomotorický rozvoj

- schopnost koncentrace

- pravidelný režim

2. Hrubá motorika

- poskoky na jedné noze, překážková dráha, házení míčem o zeď, běh…

- hry (na sochy, škatulata…)

- schopnost relaxace

3. Jemná motorika

- hodně kreslit

- práce s papírem (mačkání, trhání, stříhání …)

- korálky, mozaiky

4. Poznávací rozvoj, rozvoj vnímání

- zrakové – vpravo, vlevo, nahoře, dole, před, za, uprostřed, mezi, vedle …, rozlišování obrázků, geometrických tvarů

- sluchové – rozeznávat slabiky, vytleskávání, určování počtu slabik, hledat slova začínající stejnou hláskou

- předčíselné pojmy - méně, více, stejně, větší, menší, umět přiřazovat čísla k předmětům či obrázkům

- rozvoj řeči – zopakovat verš, seřadit obrázky podle děje, umět popsat byt, pokoj…, dechová cvičení

- orientace v čase a prostoru – včera, dnes, zítra, adresa, datum narození…

- znát – co děláme ráno, v poledne, večer, co se děje na jaře v létě …

 

Seznam knih a cvičení pro předškoláky

O dozrávání (než půjdu do školy…) – Bc. Eliška Petruchová

Cvičení pravolevé orientace – Olga Zelinková

Hrajeme si s písmeny – Olga Zelinková

Rozvoj zrakového vnímání – PaedDr. Lena Fábryová

Šimonovy pracovní listy 4. – 10. – různí autoři

Jednou budu školákem – Jullienová, Marchalová

Dobrý start do školy – Andersonová, Fischgrundová

 

Desatero budoucího prvňáčka

1. Umím říct své jméno.

2. Vím, jak se jmenuje maminka, tatínek, bratr, sestra.

3. Umím se sám obléknout, svléknout a urovnat si své věci.

4. Dokážu si sám zavázat tkaničky u bot.

5. Před jídlem, po jídle a po použití toalety si vždy umyji ruce a utřu se do ručníku, který je můj.

6. Umím hlasitě pozdravit.

7. Když něco potřebuji, pěkně požádám anebo se zeptám paní učitelky.

8. Jsem už školák, a proto si hračky nechám doma a na lavici budu mít jen věci, které patří do školy.

9. Dovedu pozorně, se zájmem a v klidu poslouchat pohádku. Povídám si o ní s rodiči.

10. Dovedu kreslit tužkou, pastelkami, malovat barvami a stříhat nůžkami jednoduché tvary.

Zákonné normy zápisu

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne dle § 36 odst. 4 školského zákona 1. dubna do 30. dubna. Tento termín se vztahuje na školy všech zřizovatelů.

V § 178 odst. 1 školského zákona je obci uložena povinnost zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na jejím území a dětí umístěných na jejím území ve školských zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, které se v souladu se zvláštním právním předpisem nevzdělávají ve školách zřízených při těchto školských zařízeních. Obec stanoví podle § 178 odst. 2 školského zákona školské obvody spádové školy. Do spádové školy jsou přednostně přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu a žáci umístění v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon

ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči, a to do výše povoleného počtu žáků uvedeného ve školském rejstříku. Podle § 178 odst. 4 školského zákona se školský obvod nestanoví škole, která uskutečňuje vzdělávání výhradně podle vzdělávacího programu pro žáky se zdravotním postižením, a školám zřizovaným jinými zřizovateli než obcí nebo svazkem obcí.

Zákonný zástupce žáka může pro žáka zvolit jinou než spádovou školu. V takovém případě však nemusí být žák vždy přijat, důvodem nepřijetí je především naplnění nejvyššího povoleného počtu žáků školy zapsaného v rejstříku škol a školských zařízení.

Pokud je dítě přijato na jinou než spádovou školu, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost řediteli spádové školy nejpozději do konce května 2024 (§ 36 odst. 5 školského zákona). O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 školského zákona ředitel spádové školy nebo školy, kterou zákonný zástupce žáka zvolil. Začátek povinné školní docházky odloží na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané při zápisu a doložené doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Odborným lékařem způsobilým posoudit zdravotní stav dítěte pro účely odkladu začátku povinné školní docházky může být v konkrétním případě dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost.

Na rozhodování ředitele školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí o přijetí do prvního ročníku a o zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky podle § 37 školského zákona se vztahuje správní řád (§ 165 odst. 2 školského zákona).

Dokumenty ke stažení:

Co nabízíme žákům 2024 Typ: PDF dokument, Velikost: 276.97 kB

Dotazník školní zralosti Typ: DOC dokument, Velikost: 50.5 kB

Pokyny k zápisu 2024 Typ: PDF dokument, Velikost: 330.95 kB

Žádost o odklad 2024 Typ: DOC dokument, Velikost: 27 kB

Žádost o přijetí 2024 Typ: DOC dokument, Velikost: 34.5 kB

Zápisní lístek 2024 Typ: DOC dokument, Velikost: 35.5 kB

Přidělení registračního čísla 2024 Typ: DOCX dokument, Velikost: 14.82 kB

 

 

 

 

 

Předpověď počasí

dnes, středa 24. 4. 2024
slabý déšť 5 °C 2 °C
čtvrtek 25. 4. slabý déšť 12/2 °C
pátek 26. 4. slabý déšť 14/5 °C
sobota 27. 4. jasno 15/6 °C

Rychlý kontakt

ředitel školy, ZŘŠ, kancelář:

tel. 572 648 719

vedoucí školní jídelny:

tel. 572 648 746

zástupce pro ZUŠ:

tel.  770 120 791

školní družina:

tel. 774 711 506

Dnes má svátek

Dnes je 24.4.2024

Svátek má Jiří

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Světový den laboratorních zvířat
  • Mezinárodní den skautů a skautek

Zítra má svátek Marek

Východ a západ slunce

Slunce vychází:5:38

Slunce zapadá:19:56

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie