ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí
Základní škola
a Základní umělecká škola
Dolní Němčí
Mapa webu Youtube
rozšířené vyhledávání

Zápis do školy 2023

zápis 2023

ELEKTRONICKÝ FORMULÁŘ PRO REZERVACI TERMÍNU ZÁPISU

Elektronický formulář k zápisu byl ke dni 22. 3. z důvodu zaplnění zablokován. V případě dotazu volejte řediteli školy nebo pište na email ředitele školy (milan.kvasnicka@zsdolninemci.cz)


Zápis do 1. tříd

Vážení rodiče,

zápis dítěte do 1. třídy je významným okamžikem v životě každého předškoláčka.

Abychom Vašemu dítěti i Vám přípravu na tento den co nejvíce usnadnili, nabízíme Vám rady, informace a naše desatero pro budoucí prvňáčky, které Vaše děti jistě lehce zvládnou a škola se tak pro ně stane hrou.

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2023/2024 proběhne dne 12. dubna 2023 v budově ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí v době od 14.00 do 17.00 hodin.

Zapisují se děti narozené v období od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 a děti s odkladem školní docházky z loňského školního roku.

 

K zápisu si s sebou přineste rodný list dítěte, občanský průkaz, zápisní lístek, žádost o přijetí vyplníte přímo u zápisu, v případě odkladu školní docházky žádost o odklad, doporučení z PPP a od lékaře nebo klinického psychologa, u rozvedených doklad o svěření dítěte do péče.

Co by mělo znát a umět Vaše dítě, než půjde do školy, co je třeba procvičovat:

 

1. Psychomotorický rozvoj

- schopnost koncentrace

- pravidelný režim

 

2. Hrubá motorika

- poskoky na jedné noze, překážková dráha, házení míčem o zeď, běh…

- hry (na sochy, škatulata…)

- schopnost relaxace

 

3. Jemná motorika

- hodně kreslit

- práce s papírem (mačkání, trhání, stříhání …)

- korálky, mozaiky

 

4. Poznávací rozvoj, rozvoj vnímání

- zrakové – vpravo, vlevo, nahoře, dole, před, za, uprostřed, mezi, vedle …, rozlišování obrázků, geometrických tvarů

- sluchové – rozeznávat slabiky, vytleskávání, určování počtu slabik, hledat slova začínající stejnou hláskou

- předčíselné pojmy - méně, více, stejně, větší, menší, umět přiřazovat čísla k předmětům či obrázkům

- rozvoj řeči – zopakovat verš, seřadit obrázky podle děje, umět popsat byt, pokoj…, dechová cvičení

- orientace v čase a prostoru – včera, dnes, zítra, adresa, datum narození…

- znát – co děláme ráno, v poledne, večer, co se děje na jaře v létě …

 

Seznam knih a cvičení pro předškoláky

O dozrávání (než půjdu do školy…) – Bc. Eliška Petruchová

Cvičení pravolevé orientace – Olga Zelinková

Hrajeme si s písmeny – Olga Zelinková

Rozvoj zrakového vnímání – PaedDr. Lena Fábryová

Šimonovy pracovní listy 4. – 10. – různí autoři

Jednou budu školákem – Jullienová, Marchalová

Dobrý start do školy – Andersonová, Fischgrundová

 

Desatero budoucího prvňáčka

1. Umím říct své jméno.

2. Vím, jak se jmenuje maminka, tatínek, bratr, sestra.

3. Umím se sám obléknout, svléknout a urovnat si své věci.

4. Dokážu si sám zavázat tkaničky u bot.

5. Před jídlem, po jídle a po použití toalety si vždy umyji ruce a utřu se do ručníku, který je můj.

6. Umím hlasitě pozdravit.

7. Když něco potřebuji, pěkně požádám anebo se zeptám paní učitelky.

8. Jsem už školák, a proto si hračky nechám doma a na lavici budu mít jen věci, které patří do školy.

9. Dovedu pozorně, se zájmem a v klidu poslouchat pohádku. Povídám si o ní s rodiči.

10. Dovedu kreslit tužkou, pastelkami, malovat barvami a stříhat nůžkami jednoduché tvary.

 

 

Zákonné normy zápisu

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne dle § 36 odst. 4 školského zákona 1. dubna do 30. dubna. Tento termín se vztahuje na školy všech zřizovatelů.

V § 178 odst. 1 školského zákona je obci uložena povinnost zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na jejím území a dětí umístěných na jejím území ve školských zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, které se v souladu se zvláštním právním předpisem nevzdělávají ve školách zřízených při těchto školských zařízeních. Obec stanoví podle § 178 odst. 2 školského zákona školské obvody spádové školy. Do spádové školy jsou přednostně přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu a žáci umístění v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči, a to do výše povoleného počtu žáků uvedeného ve školském rejstříku. Podle § 178 odst. 4 školského zákona se školský obvod nestanoví škole, která uskutečňuje vzdělávání výhradně podle vzdělávacího programu pro žáky se zdravotním postižením, a školám zřizovaným jinými zřizovateli než obcí nebo svazkem obcí.

Zákonný zástupce žáka může pro žáka zvolit jinou než spádovou školu. V takovém případě však nemusí být žák vždy přijat, důvodem nepřijetí je především naplnění nejvyššího povoleného počtu žáků školy zapsaného v rejstříku škol a školských zařízení.

Pokud je dítě přijato na jinou než spádovou školu, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost řediteli spádové školy nejpozději do konce května 2023 (§ 36 odst. 5 školského zákona). O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 školského zákona ředitel spádové školy nebo školy, kterou zákonný zástupce žáka zvolil. Začátek povinné školní docházky odloží na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané při zápisu a doložené doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Odborným lékařem způsobilým posoudit zdravotní stav dítěte pro účely odkladu začátku povinné školní docházky může být v konkrétním případě dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost.

Na rozhodování ředitele školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí o přijetí do prvního ročníku a o zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky podle § 37 školského zákona se vztahuje správní řád (§ 165 odst. 2 školského zákona.

Dokumenty ke stažení:

Co nabízíme žákům 2023 (156.99 kB)

Kritéria pro přijetí 2023 (157.08 kB)

Dotazník školní zralosti (102.27 kB)

Pokyny k zápisu (210.76 kB)

- Žádost o odklad 2023 (89.17 kB)

Žádost o přijetí 2023 (110.34 kB)

Zápisní lístek 2023 (107.1 kB)

 

Dnes má svátek

Dnes je 25.2.2024

Svátek má Liliana

Zítra má svátek Dorota

Východ a západ slunce

Slunce vychází:6:40

Slunce zapadá:17:25

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie