ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí, Školní 606


Java Script Library -> http://java.tatousek.cz -> Skript: Hodiny s datem (2)
 
 

Aktivity Ekocentra Pantoflíček

 


 

Soutěž Recyklohraní

 

Propozice soutěže na naší škole jsou ZDE

Odkaz do internetu je ZDE

Ornitologický výlet

 

 

PANTOFLÍČCI V ZOO HODONÍN

 

 

fotografie zde 


Část soboty 23. 5. strávili žáci z kroužku Pantoflíček v ZOO Hodonín. Žáci se v ZOO opravdu nenudili, protože během prohlídky výběhů, klecí a voliér se zajímavými zvířaty plnili úkoly - zapisovali si do tabulky, odkud jednotliví živočichové pocházejí. Kdo chtěl, mohl si koupit různé mlsky a suvenýry, počasí bylo také na jedničku a tak byli všichni s výletem spokojeni .
 


 

VÝLET DO BRNĚNSKÉHO MUZEA

 

 

fotografie zde

 


V prvním dubnovém týdnu se žáci z kroužku Pantoflíček vydali vlakem do Brna, aby navštívili výstavu Moravského zemského muzea, která se jmenovala Co se děje nad a pod vodní hladinou. Průvodkyně muzea žákům poutavě povyprávěla o životě ve vodním ekosystému, žáci plnily různé úkoly a také si mohli některé exponáty „osahat“.
 

 

 

 


 

Den Země v Dolním Němčí

 

ÚKLID OBCE

 

fotografie zde


     Ve středu 22. dubna oslavila naše škola Den Země. Několik dopoledních hodin (1. stupeň dvě hodiny, 2. stupeň tři hodiny) věnovali všichni žáci naší školy úklidu obce Dolní Němčí. Pod dozory svých třídních učitelů se žáci rozešli do předem určených stanovišť v obci, aby zde sbírali odpadky, vyhrabávali trávu, zametali chodníky anebo pleli záhony. Žáci osmých ročníků čistili břehy potoka Okluky, protékajícího obcí.  

 

     Touto úklidovou akcí se naše škola také zapojila do celosvětové kampaně Ukliďme svět.
Po návratu do školní budovy čekala na žáky účast na Školní ekologické konferenci, která probíhala v tělocvičně. Cílem této konference bylo všechny žáky i vyučující seznámit s ekologickými akcemi naší školy, ale hlavně všem objasnit, co je náplní projektu Ekoškola, do kterého je naše škola zapojena od září tohoto školního roku.

    

     Pro žáky prvních ročníků byly na školním dvoře Ekocentrem Pantoflíček připraveny Ekohrátky pro prváky.
Druháci si pro změnu v prostoru před školou zahráli Ekohraní s písmenky.

 

       Ohlasy žáků na průběh uspořádaných akcí byly dobré, takže můžeme říct, že naše škola má za sebou další úspěšnou netradiční oslavu tohoto významného celosvětového svátku.

 

Rozmístění stanovišť při úklidu obce ke Dni Země:

 -  mapa obce zde  -
 

1. 1.A+1.B – ulice Mírová, ulice Výsluní, dětské hřiště na ulici Výsluní

2. 2.tř. – dětské hřiště pod mateřskou školkou

3. 3.A+3.B – ulice Vinohradská, dětské hřiště naproti zdravotnímu středisku

4. 4.A+4.B – „Žleb“ pod hřbitovem

5. 5. tř. – zahrada mateřské školky

6. 6.A+6.B – dětské hřiště u hasičské zbrojnice, asfaltová plocha za hasičskou zbrojnicí

7. 6.C – silnice mezi kostelem a hřbitovem

8. 7.A – autobusová zastávka u fary, okolí trafostanice u fary

9. 7.B – úklid kolem školy – silnice nad a pod školou, parkoviště za školou

10. 8.A+8.B – břeh potoka Okluky (od fotbalového hřiště po ulici Zahradní)

11. 9.A– „záhon“ pod hřbitovní zdí

12. 9.B – 2 parčíky podél ulice Na Výsluní II (kolmo k Rozkvětu)

 


 

ŠKOLNÍ EKOLOGICKÁ KONFERENCE

 

 

fotografie zde


Naše základní škola se v tomto školním roce přihlásila do projektu Ekoškola. Aby mohla všechny žáky i učitele školy informovat o tomto projektu, uspořádali členové ekotýmu školy na Den Země (22. dubna) v tělocvičně Školní ekologickou konferenci.
Na této akci se jednak představili všichni žáci i učitelé, kteří na tomto projektu spolupracují, jednak byly představeny všechny akce a aktivity, které se na naší škole v rámci tohoto projektu uskutečnily, nebo se brzy mají uskutečnit. Pan ředitel také všechny informoval o jiných dvou projektech. První je o rekonstrukci školního hřiště a druhý je projektem OÚ Dolní Němčí a týká se změn, které proběhnou v těsné blízkosti školy a na školním dvoře.

 

EKOHRÁTKY PRO PRVÁKY

 

 

fotografie zde


Na Den Země si Ekocentrum Pantoflíček připravilo pro prváčky z naší školy, ale i ze ZŠ Horní Němčí již tradiční Ekohrátky pro prváky. Žáci si mohli na stanovištích ověřit své znalosti z oblasti přírody a její ochrany. Vítězům ekohrátek byly předány diplomy a hezké ceny.


 

 

DRAVCI NA FOTBALOVÉM HŘIŠTI

 

 

fotografie zde


Ve čtvrtek 16.4. 2011 v dopoledních hodinách mohli obyvatelé obce Dolní Němčí spatřit nad fotbalovým hřištěm kroužit orla, raroha, sokola, puštíka a také několik sov pálených. Na hřišti totiž v tu dobu probíhal výukový program organizace Seiferos, která se zabývá ochranou a chovem dravých ptáků. Tohoto asi dvouhodinového výukového programu se účastnili všichni žáci naší školy a také děti z mateřské školy. Program se všem líbil, počasí také přálo a kdo chtěl, mohl si odnést hezké zážitky ze společnosti těchto zajímavých ptáků.
 


 
ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí 2012